Autó forgalomból való kivonása

Autó forgalomból való kivonása

Az autót amennyiben hosszú ideig nem használjuk érdemes kivonatni a forgalomból, hiszen manapság ha ezt nem tesszük meg jelentős költséggel jár annak a fenntartása: adókat, kötelező biztosítást ugyanis akkor is meg kell fizetnünk ha a gépjárművünket esetleg nem használjuk. Két eset lehetséges:
 • ideiglenes forgalomból való kivonás, illetve
 • végleges forgalomból való kivonás

Forgalomból kivonás okai

 • Az öreg, használhatatlan autók amelyeknek a fenntartása tehet az autótulajdonos részéről az egyik gyakori ok a forgalomból való kivonásra
 • Szintén gyakori ok a totálkáros roncsautó vagy a műszakilag, szerkezetileg (pl. karosszéria olyan mértékű korróziója) amikor már értelmetlenné válik, jellemzően pénzügyi okok miatt a jármű javítása
 • Jellemző, hogy több autókereskedés amely megvásárolja a járművet az ideiglenesen kivonatja a forgalomból, hogy az autó után járó terheket (kötelező biztosítás, súlyadó) ne kelljen megfizetni amíg a gépjármű a kereskedésben áll.

Forgalomból való kivonás menete

Az autó forgalomból kivonása ideiglenes módon megtehető és kérelmezhető az üzembentartó és vagy a tulajdonos részéről. A kérelemhez szükséges dokumentumot a Közlekedési Hatósághoz kell benyújtani. A Közlekedési Igazgatási Hatóság végzi el a gépjármű nyilvántartásba való bejegyzést amely hitelesíti az autó forgalomból történő kivonását. A kérelemben meg kell határozni azt az időtartamot, amely időszakra  az autónkat ki kívánjuk vonatni a közúti forgalomból, ideiglenes jelleggel. A Közlekedési Hatóság ideiglenesen max. 6 hónapra vonhatja ki a autónkat a forgalomból. Ilyen esetben a kivonás tényét elég bejegyezni a járműnyilvántartás mellett a forgalmi engedély megfelelő rovatába.

Gépjármű kivonása a forgalomból forgalmi engedély nélkül

Olyan esetben amikor sem az autó üzembentartója, sem a törzskönyvvel rendelkező tulajdonos nem tudja bemutatni a forgalmi engedélyt, akkor a Közlekedési Igazgatási Hatóság a forgalomból kivonás ideiglenes tényéről egy határozatban dönt.  Viszont ebben az esetben is az autó tulajdonosának a forgalmi engedélyt nyolc napon belül be kell mutatnia. A hatósági eljárás alkalmával jogszerűen törzskönyvvel rendelkezőnek számítanak
 • a lízingcégek,
 • a hitelező bankok,
 • zálogjogosultak,
 • gépjármű-kereskedők,
 • vagy bármely természetes és jogi személy,
 • vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a gépjármű tulajdonosa a törzskönyvet pénzügyi követelés ellenében letétként átadta.
Ami után megtörtént a forgalomból való kivonás azon időpontot követően az adott autót a közúti közlekedésben semmilyen körülmények között nem lehet használni.

Gépjármű végleges kivonása a forgalomból

A Közlekedési Igazgatási Hatóságtól egyaránt kérelmezhető az autó forgalomból való kivonása ideiglenes vagy végleges formában is. A gépjármű forgalomból történő végleges kivonását indítványozni lehet a külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján; más egyéb járművek esetében pedig abban az esetben, amennyiben nincs ismételt belföldi forgalomba helyezési szándék. Ha egy gépjármű forgalomból történő végleges kivonása bontási átvételi igazolás bemutatásával történik, akkor forgalmi engedélyét és törzskönyvét, valamint a jármű hatósági jelzését, a közlekedési hatóságnál szükséges leadni. Amikor a forgalomból kivonás végleges, akkor a kérelem beadásához szükséges a jármű törzskönyve, forgalmi engedélye, a rendszámtábla, valamint a bontási átvételt igazoló irat. Ezek mellett be kell mutatni az ügyelet azonosító okmányt és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését is igazolni kell.